Innkalling til årsmøte for Kåsen Idrettslag 2019

Årsmøtet avholdes Onsdag 20.februar 2019 klokken 19.00 i Klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret to uker før årsmøtet skal avholdes. Sak en ønsker å ta opp på årsmøtet sendes på epost til følgende adresse: hovedstyret@kaasen.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet på Kåsen IL sine hjemmesider. Årsmelding legges og ut i lokalene til idrettslaget for gjennomgang.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift