Kåsen IL

Kriseplan

Kriseplan

Kriseplan for Kåsen Idrettslag

 

 1. Formål

  1. Å avlaste ledere og medlemmer i en krisesituasjon.

  2. Å sørge for konkret og skikkelig informasjon om det som har hent, der det kan gis.

  3. Å sørge for at klubbens deltakelse og oppfølging skjer på en verdig og ryddig måte.

 2. Arbeidsprinsipper

  1. Åpenhet. Konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt når det kan gis, slik at man unngår rykter og tilfeldige antakelser.

  2. Handling forutsetter kjennskap til saken.

  3. Respekt. Ulike situasjoner oppleves ulikt og må takles deretter. Ta hensyn til de involvertes ønsker, reaksjoner og behov.

  4. Beskyttelse. I en krisesituasjon har de impliserte ikke alltid samme evne til å beskytte seg selv. Påtrykk fra bl.a. media kan være hensynsløst.

 3. Kåsen Idrettslags faste beredskapsgruppe består av følgende:

 • Leder av Hovedstyret.

 • Nestleder i Hovedstyret.

 • Leder i den gruppe hendelsen hører inn under.

 • Hovedreiseleder om hendelsen har tilknytning til reiser.

 • Gruppen kan suppleres med fagpersonell når den finner det nødvendig.     Lederen i Hovedstyret leder arbeidet inntil gruppen er etablert. Gruppen velger så sin leder ut fra kjennskap til saken og sakens karakter. Gruppens leder eller den han/ hun utpeker har all kontakt utad.

 1. Saker av følgende karakter skal direkte rapporteres til beredskapsgruppen ved Leder av Hovedstyret:

 • Overgrepssaker

 • Ulykke med personskader

 • Dødsfall blant klubbens medlemmer

 • Økonomisk utroskap

 • Klare brudd på det klubben ønsker å stå for

 • Andre saker som kan medføre spesielle mediaoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige

 1. Veiledning for de enkelte typer saker:

Beredskapsgruppas faste medlemmer skal ta initiativ til at det blir etablert faste ”kjøreregler” for de nevnte saksområder og andre områder som man etter hvert ser behov for. Det er naturlig at gruppa da har kontakt med fagpersonell. Veiledningene legges frem for Hovedstyret til godkjenning og orientering.

 

Kåsen IL

Organisasjonsnummer: 981 364 147
Adresse: Lalandsveien 420, 4341 Bryne
Epost: hovedstyret@kaasen.no
Antall medlemmer: Ca 500 

Miljø- og dugnadsklubben

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift