Kåsen IL

Branninstruks

Branninstruks

Kåsenhallen - dokumentasjon av brannsikkerheten

I følge § 3-1 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal eier av særskilt brannobjekt sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert, jf § 5, 4-8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
Definisjon av særskilte brannobjekt fremgår av § 1-3 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, og gjelder alle typer brannobjekter som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens § 13. Dokumentasjon av brannsikkerheten gjelder i denne sammenheng brannobjekt i kategori a, b og c. 

Dokumentasjonen for Kåsenhallen er basert på følgende: 

 • mål for brannsikkerheten 

 • hallens utforming og bruk 

 • organisering av brannvernarbeidet, herunder ressurskartlegging/-oversikt 

 • vurdering av risiko 


Dette skal lede ut i en handlingsplan for brannsikkerheten ved Kåsenhallen, med beskrivelse av rutiner for det daglige brannvernarbeidet, samt rutiner for behandling av avvik. 

 1. Mål for brannsikkerheten 

 2. Opplysninger om Kåsenhallen med tilhørende bygg/anlegg 

 3. Organisering av brannvernarbeidet 

 4. Vurdering av risiko 

 5. Handlingsplan 

 6. Avvik og avviksbehandling 

 7. Vedlegg


Nedenfor er det link til hele dokumentet med vedlegg.
    Vedlegg 1  -  Situasjonskart over eiendommen og bygningsmassen, samt brannkum/-hydrant
    Vedlegg 2  -  Branntegninger med angivelse av seksjonering, brannsentral, slokkeutstyr mv.
    Vedlegg 3  -  Detektoroversikt
    Vedlegg 4  -  Organisasjonskart og stillingsbeskrivelse for brannvernleder
    Vedlegg 5  -  Organisasjonskart - brannansvar
    Vedlegg 6  -  Skjema for risiko og sårbarhet - "DagRos"
    Vedlegg 7  -  Handlingsplan
    Vedlegg 8  -  Avvik og avviksbehandling
    Vedlegg 9  -  Brannøvelse - kontrollskjema
    Vedlegg 10 - Utleie
    Vedlegg 11 - Opplæring - nyansatte/vikarer
    Vedlegg 12 - Egenkontrollskjema - generelt
    Vedlegg 12 - Egenkontrollskjema - arrangementer i hallen
    Vedlegg 13 - Brannvern - plan for opplæring og øvelser


Link til "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn".
Link til "Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn".

Dansegalla - dokumentasjon av brannsikkerheten

I det følgende er listet opp branndokumentasjon som er nødvendig i forbindelse med gjennomføring av dansegalla i Kåsenhallen.

Dansegalla 10. mars 2012

 • Komplett dokumentasjon inkl. signerte kvitteringslister

Kåsen IL

Organisasjonsnummer: 981 364 147
Adresse: Lalandsveien 420, 4341 Bryne
Epost: hovedstyret@kaasen.no
Antall medlemmer: Ca 500 

Miljø- og dugnadsklubben

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift