Innkalling til årsmøte 2018 i Kåsen idrettslag

Det innkalles herved til årsmøte den 21/2-2018 kl 1900 i klubbens lokaler Lalandsvegen 420, 4341 Bryne. Vedlagt ligger årsberetning og regnskap for 2017.

Det innkalles herved til årsmøte den 21/2-2018 kl 1900 i klubbens lokaler Lalandsvegen 420, 4341 Bryne.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 1. Februar 2018.

Eventuelle saker sendes til Kåsen IL, Lalandsvegen 420, 4341 Bryne eller e-post til hovedstyret@kaasen.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på www.kaasen.no senest en uke før årsmøtet.

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

 

 

Velkommen til årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Kåsen IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift