Kåsen IL

Medlemskontigent

Medlemskontigent
MEDLEMSKONTINGENT FOR AKTIVE OG STØTTEMEDLEMMER 2017
 
 
Medlemskontingent er en viktig del i finansieringen av vår aktivitet.
I dag har vi følgende satser (vedtatt på årsmøtet 27.02.2014)
 
Familie (til fylte 20 år)                                                                                  kr 2 000,-
Aktiv senior (fra fylte 18 år)                                                                         kr 1 200,-
Aktiv mosjon                                                                                                kr 600,-
Aktiv barn/ungdom (til 18 år)                                                                       kr 600,-
Barn (dans, barneaktivitet utenom fotball/håndball)                                    kr 300,-
Passiv medlem/støttemedlem (ikke tilgang til aktiviteter/anlegg)                kr 250,-
 
Familie: Gjelder alle i familien som er aktive, mosjon, barn og ungdomsaktiviteter. Barn/ungdom opp
til fylte 20 år.
 
Aktiv senior: Gjelder aktive som ikke inngår i et medlemskap under familie.
 
Aktiv mosjon: Gjelder når enkelte personer er med i for eksempel oldboys, volleyball, bruker av trimrom, fotballhall og håndballhall.
 
Aktive barn/ungdom: Gjelder ungdomsavdelingen under fotball og håndball.
 
Barn: Gjelder dans og barneidretten.
 
Støttemedlem: Kun passivt medlemskap som ikke bruker anlegget aktivt.
 
 
 
Kåsen IL får kommunal støtte med utgangspunkt i antall medlemmer – det er derfor meget viktig for oss om du har anledning til å tegne støttemedlemskap.
 
Merk innbetalingen med navn og fødselsdato. Ved familiemedlemskap må alle familiemedlemmer navngis.
 
Vi har inngått kjøpsavtale med InterSport på Bryne (M44), denne omfatter alle medlemmer i Kåsen IL.
Ved fremvisning av medlemskort gis alle medlemmer 25% rabatt på klubbutstyr og 10 % på fritidsutstyr.

Kåsen IL

Organisasjonsnummer: 981 364 147
Adresse: Lalandsveien 420, 4341 Bryne
Epost: hovedstyret@kaasen.no
Antall medlemmer: Ca 500 

Miljø- og dugnadsklubben

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products